Contextuele coaching

Contextuele coaching

Autobiografie als brug tussen het verleden en de toekomst

Als Transformissioneel Coach sta ik samen met jou stil bij verschillende coördinaten in jouw levenslandschap. Momenten die voor jouw levensreis bepalend zijn. Coördinaten die ook alles te maken hebben met jouw gezin van herkomst.

In mijn coachpraktijk neemt het contextuele denken een prominente plaats in. De context waarin je leeft zorgt voor dynamische verbondenheid tussen jou en anderen.  In onze gesprekken houd ik rekening met en maak ik gebruik van deze dynamische en intergenerationele verbondenheid.

Wanneer ik als TransforMissioneel Coach met jou de zoektocht start naar identiteit en missie kan en wil ik hier niet omheen.

Prominente vraag in dit proces is: hoe ziet mijn ‘meest oorspronkelijke ZELF’ eruit?  Wat is mijn unieke set aan kwaliteiten die onderdeel uitmaakt van mijn identiteit en missie? Welke kwaliteiten heb ik uitvergroot en zet ik veelvuldig in om mijn succesformules handen en voeten te geven? Welke kwaliteiten heb ik nog niet benut, maar zijn levensbelangrijk voor de groei en ontwikkeling van mijn meest oorspronkelijke zelf?

Daar gaan we naar op zoek!

© 2024 Ambulare Coaching | Privacyverklaring
Website door Linqq.nl