Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens is informatie over je identiteit. Dat houdt o.a. in, gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Het is niet noodzakelijk persoonlijke gegevens te overleggen voor het gebruik van onze website. In sommige gevallen echter, hebben we je naam en adres en verdere details nodig om je de diensten te kunnen leveren die jij wilt. Dit geldt bijvoorbeeld eveneens voor beantwoording van je persoonlijke vragen. Kortom, we slaan gegevens alleen op en gebruiken dit alleen als je dat vrijwillig of automatisch aan ons ter beschikking stelt. Als je gebruik maakt van onze diensten verzamelen we alleen die informatie die nodig is om de door jou gevraagde service te kunnen verlenen. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die je ons vrijwillig levert. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om de gevraagde dienst(en) te leveren en onze eigen legitieme bedrijfsbelangen te beschermen. Aanmeldingsgegevens – ontvangen in elektronische of geschreven vorm – wordt elektronisch verwerkt gedurende het aanmeldingsproces.

Doel van persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die je ons ter beschikking stelt om op je vragen te kunnen antwoorden of je toegang te verlenen tot bepaalde informatie. We verkopen je gegevens niet aan derden en stellen deze op geen enkele andere wijze ter beschikking aan derden.

Specifiek gebruik

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonlijke gegevens die je ons online ter beschikking hebt gesteld slechts voor het doel waar we je van op de hoogte hebben gebracht. Je persoonlijke gegevens worden dus niet doorgespeeld aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en doorgegeven aan overheidsinstellingen die deze gegevens rechtmatig mogen ontvangen volgens de daarvoor geldige wetgeving of als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen conform een verzoek van de rechtbank.

Duur van de opslag

Al de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, zullen wij niet langer bewaren dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Zodra de noodzaak van het bewaren niet (meer) aanwezig is zullen we je persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen.

Cookies

Als je onze website bezoekt is het mogelijk dat we informatie achterlaten op je computer in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver naar je computer stuurt en op je harde schijf worden opgeslagen. Bij dit proces worden er geen persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruikt, slechts het internetprotocol adres wordt gebruikt. Deze informatie dient ervoor om je automatisch te herkennen als je een volgende keer onze websites bezoekt waardoor navigeren vereenvoudigd wordt. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om de website beter aan te laten sluiten bij je interesses en wachtwoorden te bewaren zodat je deze niet steeds hoeft in te voeren als je terugkeert op onze website. Je kan onze website natuurlijk ook bezoeken zonder enige cookies. Als je niet wilt dat onze computer jouw computer herkennen, kan je voorkomen dat je computer deze cookies op de harde schijf opslaat door er in je browser instellingen voor te kiezen dat cookies niet geaccepteerd worden.

Kinderen

Mensen onder de leeftijd van 18 jaar mogen zonder toestemming van ouders of voogd geen persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar stellen. Wij vragen kinderen of jonge mensen niet om hun persoonlijke gegevens en verzamelen deze informatie niet en verstrekken ze daarmee ook niet aan derden.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Wij zijn wettelijk verplicht om ons te houden aan de Europese wetgeving AVG en alle informatie vertrouwelijk te behandelen.

Wijzigingen in ons beleid inzake gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit vanwege technische vooruitgang noodzakelijk blijken. In dat geval zullen wij onze referenties inzake gegevensbescherming ook bijwerken. Let daarom, met het oog hierop, dat je onze meest recente versie hebt.

Links

Deze gegevensbescherming verklaring is niet van toepassing op enige externe link die wij je op onze website aan zouden bieden. Als wij links aanbieden proberen wij ervoor te zorgen dat deze ook zo veel mogelijk voldoen aan onze gegevensbeschermings- en veiligheidseisen. Wij hebben echter geen invloed op de nakoming hiervan door andere leveranciers. Zorg daarom dat je de nakoming van deze beschermingseisen controleert op de websites van die andere leveranciers.

Recht op informatie, je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kan op elk moment de bij ons opgeslagen informatie over je persoonlijke gegevens opvragen, zodat je je gegevens kunt inzien, aan kan laten passen of kunt laten verwijderen.  Neem hiervoor contact met ons op via: AMbulare coaching en supervisie, t.a.v. Alice Methorst, J.F. Kennedyplantsoen 4, 2912 AD Nieuwerkerk a/d IJssel of stuur een email naar: alice@ambulare-coaching.nl.

 Recht van verzet

Verder kan je op enig moment je toestemming om je persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewaren ongedaan maken. Als je dat wilt neem dan contact met ons op via het hierboven genoemd adres.

Vragen, opmerkingen, klachten

Als je ook maar enige vraag hebt of informatie wenst over onze gegevensbescherming of verwerking van je persoonlijke gegevens, kan je direct per email contact opnemen via: alice@ambulare-coaching.nl en ook in geval je een verzoek hebt omtrent informatie, of opmerkingen of klachten hebt. Heb je klachten over ons en wil je dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens neem dan contact met hen op via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

© 2024 Ambulare Coaching | Privacyverklaring
Website door Linqq.nl